Groupe :

DIVERS


مئات الكلمات البربرية في اللهجة التونسية  .. ما يجهله عديد التونسيين


مئات الكلمات البربرية في اللهجة التونسية .. ما يجهله عديد التونسيين


Publié le : 13-08-2018

للا 
نانا 
نوّا = الجدة nnwa 
ھجالة = تادجالات=ارملة
شلاغم
بكوش 
فرطاس 
غشیر و غشاشر
شنتي و شناتي
زغزغ فزغول ممي=ابن 
عزري
تراس 
قلتة ماء= كلتت
تتكازت = عرافة
منداف=تمندافت
سفنارية=اسفینخ=جزر
دشرة=قرية
بلوطة = تبلوط = الاقراط
كرومة= تاكرومت=رقبة
كرايم=الظھر
مسلان=الظھر
نوار
علوش 
ببوش 
بركوس 
جرانة
فكرون
فرتتو
فلّوس 
برشني 
Tebbib =تبیب= ھدھد
قرنیط 
رتیلا
شفشة 
زرزومیة
حلوف 
زغلال
وشواشة
عتروس 
بزويش
قندوز
Agroام قرقر/اكرو تقرقورت
غرزول
ھايشة
جرمانة
bublalمبلال=جرادة
جادور=حصان و منھا جات مجودر وتجودير
زمقري ومازقري بلھجة الجنوب=من فعل يزقر=تنقل وعبر و سافر وارتحل
بوزوقار=مشتق من ازوقر=اللون الاحمر بالامازيغیة
تشلاكت = شلاكة 
شتیح
شكارة 
Eccerketشركة=عقد 
adrugدرقة = السر
قمقوم=مرتاح ماديا 
ھردة=كارثة و مصیبة 
بلعوط و يتبلعط
سقنطري=دسفنقري او اسقوطري=برد شديد
يسمط=بارد/Asemmid=البرد
تبروري=ابروري=الماء المتجمد ّ
قرنبّو=اكرنّبو=الاحدب قرنب
مكوخر=دايخ
ھردوز 
جلغة=اجلاخ=الفم
نسناس و تنسنیس=من كلمة تنسنوست=الانف 
يخربق 
yezzi=يزي 
ineggem=ينجم
ineggez =ينقز
anegraz=نقراز و ينقرز 
حرض =ilez=يلز
يتفافى 
مزقح 
يسخسخ
مدغدش 
ايدھدص من ايدھاص=الاعمى
يبقق
امھمش
يكشكش
ھفھوف
ايكبش و تكبیش
بھبار و تبھبیر
معكرش 
مفزر
منقرز
خزرة ويخزر
كاسح او قاصح 
مقعار وتمقعیر
يقب=يشرب بسرعة
كت=ھات
يكلت=ايكلت=يتعب
سبسي=سجائر
تكیف=يدخن 
زنطور=بصل
شوالق و شولیقة
مشتاف=راغب
نوالة=خربة 
دھك =الضغط و الجھد
شلبوق=شلبوخ=كف
لھماق و تلھمیق 
حنديرة=مشكلة 
مبلبز و تبلبیز 
يتنوش
فرتق 
تخلويض 
شرتلة جراتل و شراتل=ملابس قديمة 
بشم=شبع 
ممروج و مرج=ألم 
مشلفح 
مبزع 
يبرول و تبرويل
تزعبین 
قحز، من كلمة اقزوح
مغوّف 
مشتقة من تغوفا = شعر /اغف =الرأس 
قب و قباعة= الراس
تنقورة=قبعة 
ملاّخ=املاّخ =صبابطي
داقرة = تاكرا = اناء فخاري 
كوشة من اكوش=النار 
بتّیة=tabettit=برمیل
من نفس الجذع = بطّي/ بطبوط 
بمعنى في الامازيغیة كتلة لزجة، والشخص الذي يخلط الاشیاء ببعضھا البعض= alebbaz/alebbuz=لبزة 
ولبوز وبلباز عافیة=اعفیت = إلعافیت=النار 
يمرد = يزحف
تتّي = يضرب 
يبخ=بوّخ=يرش بالماء
يبقس = يلمع 
غنجاية=غنجا =تغنجايث=ملعقة 
تمحمیط=حار / امحمض=يتحرحر 
يزلبح = يخدع 
يحرّش =يشتكي 
ينقح = يؤلم 
ينبرط= سعید جدا 
قیتون= أگیطون جمعھا إگیطان=الخیمة
يتسھوك 
يبصّر=يمزح
يعزر=يفضح 
ينزر = اينزر=يصرخ.